FAQ - Veel gestelde vragen

English version below Dutch FAQ.

WAT WIL JE WETEN OVER SOAK?
Hier vindt je alle informatie die je zoekt over handwas, ingrediënten en andere Soak zaken.
Zie je niet wat je zoekt? Vraag het ons gewoon.

WAAR WORDT SOAK GEMAAKT?
Soak producten zijn ontwikkeld en worden verantwoordelijk geproduceerd in Ontario, Canada. Soak is trots om een Canadees merk te zijn!

WAT WORDT ER PRECIES BEDOELT MET - NIET UITSPOELEN FORMULE?
Het betekent precies dat - je weekt gewoon je spullen en kan gaan. Je hoeft je kleren niet uit te spoelen - echt. Omdat Soak een weinig schuimende vloeistof is, komen het vuil en het reinigingsmiddel in het water terecht en alles wat er achterblijft, verdampt. Wanneer je het water uitknijpt, is alles wat achterblijft een vleugje geur die na verloop van tijd verdwijnt.

Je kunt zeker spoelen als je wilt, maar spoelen heeft geen invloed op hoe Soak je kleding reinigt. Het verwijdert gewoon de geur. Omdat niet-spoelen minder beweging vereist, is het beter voor stoffen. Bovendien verbruikt het proces minder water, wat goed is voor de planeet.

IS HANDWASSEN MOEILIJK?
Nee. Het is eigenlijk opmerkelijk eenvoudig - alles wat je nodig hebt is even snel weken. Sterker nog, we hebben een aantal klanten die gestopt zijn met het meenemen van hun spullen naar de stomerij en het in de week zetten - omdat het eenvoudiger, gezonder en goedkoper is en het ruikt veel beter. Zorg ervoor dat u de samenstelling van de stof en de onderhoudsinstructies controleert voordat u kledingstukken met het label "alleen chemisch reinigen" in de week zet met Soak.

HOE TEST IK OP KLEURECHTHEID?
Wrijf een beetje Soak op een onopvallend deel van het kledingstuk en spoel na twee minuten uit. Als er geen kleurafgifte is, kan je Soak veilig gebruiken.

IS SOAK BIOLOGISCH?
Nee. Het is echter milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en de flessen zijn recyclebaar en bedrukt met inkten op waterbasis. Organische en volledig natuurlijke producten moeten vaak gekoeld worden en hebben een korte houdbaarheid; Soak is een stabiel product dat na verloop van tijd niet zal vertroebelen of scheiden.

KAN IK SOAK IN DE WASMACHINE GEBRUIKEN?
Ja. Soak is ideaal voor zowel hand- als machinewas en kan ook worden gebruikt in HE-machines (High Efficiency). Gebruik het fijnwas of wolwas programma en voeg Soak toe op basis van de instructies van uw machine. Voel je vrij om de spoelcyclus te gebruiken of over te slaan, afhankelijk van wat je aan het wassen bent.

IK BEN MIJN HANDWAS VERGETEN EN HEB HET DE HELE NACHT IN DE WEEK LATEN STAAN. IS DAT GEEN PROBLEEM?
Natuurlijk is dat geen probleem. Er zit niets in Soak dat je kleren beschadigt. Vijftien minuten is echter alles wat je echt nodig hebt - dingen langer laten weken maakt ze niet schoner.

KAN SOAK MIJN WOL TEGEN MOTTEN BESCHERMEN?
Geen enkel wasmiddel houdt motten uit de buurt van je breisels (Soak niet, en ook geen van onze concurrenten). Omdat motten worden aangetrokken door de oliën van je huid die in de vezels zitten, kan je het beste je wollen kleding regelmatig wassen en opruimen, vooral voordat je ze voor het seizoen opbergt. We raden af om mottenballen te gebruiken. Ze ruiken niet alleen vreselijk, ze bevatten ook agressieve, giftige chemicaliën die voor niemand goed zijn.

ZIJN DE GEUREN STERK?
Geen van onze geuren zal een sterke of zware geur achterlaten in je kleding. Ze zijn zo samengesteld dat ze na het wassen slechts een vleugje frisheid achterlaten op het artikel. Toen klanten werd gevraagd om Soak te vergelijken met andere fijne wasmiddelen, vonden ze de geur fijner, frisser en milder dan de huidige marktleiders. Voor meer informatie over geuren, bekijk Soak Fragrances op YouTube.

IK BEN GEVOELIG VOOR GEURSTOFFEN, HEBBEN JULLIE EEN GEURLOZE VARIANT?
Scentless (Geurloos) is "voor uw gevoelige kant" en bevat geen geur. Anders dan dat, is het precies hetzelfde als onze geurende Soaks - een milde, plantaardige formule die zacht is voor het wasgoed waar je het meest van houdt.

WAAR IS SOAK TE KOOP?
Je vindt Soak in een steeds groter wordende lijst met winkels en online winkels over de hele wereld. Controleer de verkooppunten om een winkel in de buurt te vinden. Bij veel winkels kan je ook online bestellen, dit staat met link vermeld. Heb je een geweldige creatieve winkel die nog niet op de lijst staat en wil je ook Soak gaan verkopen? Neem dan snel contact met ons op en we zorgen ervoor dat je snel aan de slag kan.

KAN EEN FLESJE LEKKEN OF BEVRIEZEN TIJDENS TRANSPORT?
Het flesje zal niet lekken - alle Soak-flessen hebben inductieafdichtingen, dus er gebeurt niets tijdens het transport. Door de aard van transport van vloeistoffen kunnen ze echter in de wintermaanden bevriezen. Wees echter gerust, dat de kou niet van invloed is op hoe goed Soak werkt. Laat de inhoud volledig ontdooien voordat je het in gebruik neemt. Neem contact op met je leverancier als er toch een flesje kapot bij je geleverd wordt.

IS SOAK OP DIEREN GETEST?
Geen enkel Soak product is op dieren getest.ENGLISH FROM HERE

WHAT DO YOU WANT TO KNOW?
Here’s all the info you need about hand washing, ingredients, fragrances and other Soak stuff. Don’t see what you’re looking for? Just ask.

WHERE IS SOAK MADE?
Soak products are formulated and responsibly manufactured in Ontario, Canada. We’re an all-Canadian brand and proud of it!

WHAT DOES NO-RINSE MEAN, EXACTLY?
It means exactly that – you just Soak your stuff and go. You don’t have to rinse your clothes out – really. Because Soak is a low-suds liquid, the dirt and detergent come out in the water, and whatever is left in the item evaporates. When you squeeze out the water, all that’s left behind is a hint of fragrance that dissipates over time.

You can certainly rinse if you want, but rinsing won’t affect how Soak cleans. It will just remove the fragrance. Because no-rinse requires less agitation, it’s easier on fabrics. Plus, the process uses less water, which is good for the planet.

IS HAND WASHING HARD?
No. It’s actually remarkably easy – all it takes is a quick Soak. In fact, we have a bunch of customers who have stopped taking their stuff to the dry cleaner and are Soaking it instead – because it’s easier, healthier, cheaper and smells way better. Be sure to check the fabric content and care instructions before soaking any garments labelled “dry clean only.”

HOW DO I TEST FOR COLOR FASTNESS?
Rub a bit of Soak on an inconspicuous part of the garment and rinse after two minutes. If there’s no bleeding, you’re good to go.

IS SOAK ORGANIC?
No. However, it is environmentally-friendly, biodegradable and the bottles are recyclable and printed with water-based inks. Organic and all-natural products tend to need to be refrigerated and have short shelf lives; Soak is a stable product that will not fog or separate over time.

CAN I USE SOAK IN THE MACHINE?
Yes. Soak is ideal for either hand or machine washing, and can also be used in High Efficiency (HE) machines. Use the delicate cycle and measure Soak based on your machine’s instructions. Feel free to either use or skip the rinse cycle, depending on what you are washing.

I FORGOT ABOUT MY ITEM AND LEFT IT IN SOAK OVERNIGHT. IS IT OKAY?
Of course. There’s nothing in Soak that will harm your clothes. Fifteen minutes is all you really need, though – leaving things in longer won’t make them any cleaner.

CAN SOAK HELP PROTECT MY WOOL AGAINST MOTHS?
No laundry wash will keep moths away from your knits (not Soak, and not our competitors). However, because moths are attracted to the oils from your skin that are trapped in the fibers, your best bet is to wash things regularly and store them clean, especially before you put them away for the season. We don’t recommend using moth balls. Not only do they smell awful, they contain harsh, toxic chemicals that aren’t good for anyone.

ARE THE FRAGRANCES STRONG?
None of our scents will leave a strong or heavy fragrance lingering in your garments. They’re formulated to leave just a hint of freshness on the item after it has been washed. When customers were asked to compare Soak to other fine fabric rinses, they found the scent more delicate, fresher and milder than the current market leaders. For more information on fragrances, watch Soak Fragrances on YouTube.

I’M SENSITIVE TO FRAGRANCE – DO YOU HAVE ONE THAT’S UNSCENTED?
Scentless is “for your sensitive side” and contains zero fragrance. Other than that, it’s exactly the same as our scented Soaks – a mild, plant-based formula that’s gentle on the laundry you love most.

WHERE CAN I BUY SOAK?
You can find Soak in an ever-expanding list of stores and online stores around the world. Check out the points of sale (Verkooppunten) to find a store nearby. At many stores you can also order online, this is stated with link. Do you have a great creative store in the Netherlands, Belgium or Luxembourg that is not on the list yet and do you also want to sell Soak? Then contact us quickly and we will make sure you can get started quickly.

WILL IT LEAK OR FREEZE IN TRANSIT?
It won’t leak – all Soak bottles have induction seals so nothing happens during shipping. However, due to the nature of shipping liquids, they may freeze in winter months. Rest assured, however, that the cold won’t affect how well Soak works. Allow the contents to thaw fully, and if any bottles crack or break during transit, let us know and we will happily replace any unusable bottles.

IS SOAK TESTED ON ANIMALS?
None of the Soak products are tested on animals.